Zebranie sprawozdawcze za rok 2017

W sobotę 17 marca w Domu Ludowym w Hermanowej odbyło się walne zebranie sprawozdawcze OSP Hermanowa. Swoją obecnością zaszczycili nas Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Rzeszowie bryg. Kazimierz Witek, Burmistrz Tyczyna Janusz Skotnicki, Prezes Zarządu Gminnego dh Wacław Staniek, Komendant Gminny dh Janusz Skoczylas, Sekretarz Zarządu Gminnego Bogdan Tereszkiewicz, ks. Proboszcz Wiesław Bednarz, Pani Sołtys Genowefa Szawara oraz Radny Eugeniusz Malak. Ponadto na zebranie przybyli sponsorzy, którzy wspierają naszą jednostkę oraz druhny i druhowie OSP Hermanowa razem z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą.
Zebranie otworzył prezes naszej jednostki dh Zbigniew Kalandyk witając przybyłych gości. Przewodniczącym zebrania wybrano dha Sławomira Wojtowicz, który poprowadził dalszą część zebrania. Odczytano sprawozdania z działalności OSP w 2017 roku, sprawozdanie finansowe oraz komisji rewizyjnej, jak również wytyczono sobie nowe cele do zrealizowania w 2018 roku. 
Podczas zebrania głos zabrali zaproszeni goście, którzy podziękowali za pracę strażaków.
Po udzieleniu absolutorium zakończono oficjalną część zebrania. Później był czas na wspólny posiłek przygotowany przez Elżbietę i Krzysztofa Kocur, za co serdecznie dziękujemy.
Słowa podziękowania kierujemy do tych wszystkich, którzy zaangażowali się w to, aby to zebranie mogło się odbyć oraz wszystkim druhnom i druhom, którzy przybyli na spotkanie.