Historia

Początki Straży Pożarnej w Hermanowej nie są znane. Dotychczas sądzono, że została założona w 1948 r. Jednak odnaleziony w 2013 r. dokument mówi, iż na początku XX w. w ramach Kółka Rolniczego działała w Hermanowej straż pożarna. Dziś dokładnie nie wiemy kiedy ona powstała. Być może wraz z założeniem kółka rolniczego, to jest ok. 1918 r. Odnaleziona „Księga protokołów straży pożarnej w Hermanowej” zawiera informacje od marca 1932 r. do maja 1939 r. Z jej treści wynika, że były jakieś wcześniejsze kroniki, ale zaginęły. Poza tym szczęśliwie zachował się dokument z 13.03.1931 r. potwierdzający wpłatę 5 zł przez hermanowskich strażaków na rzecz funduszu Szkolnictwa Polskiego poza Granicami Państwa, który zbierał Komitet Obchodu 25-lecia Walki o Polską Szkołę. W ,,Księdze protokołów” znajduje się odciśnięta pieczęć kształtu owalnego z następującym napisem: ,,Straż pożarna kółka rolniczego w Hermanowie o.p. Tyczyna powiat Rzeszów”. Wewnątrz pieczęci znajduje się hełm strażacki i toporki. Z tego protokołu dowiadujemy się również, że prezesem Straży Pożarnej w Hermanowej był Roman Wilk, naczelnikiem Józef Hadała, zastępcą naczelnika Jan Hadała, sekretarzem Mieczysław Dziopak, zaś gospodarzem Antoni Borowiec. Dotychczas za datę powstania straży w Hermanowej uważano rok 1948. Być może w tym właśnie roku Straż Pożarna wznowiła zawieszoną działalność po drugiej wojnie światowej. Głównym celem tejże organizacji było zabezpieczenie mieszkańców miejscowości przed częstymi pożarami, które nie zawsze dawało się opanować. Jednym z inicjatorów wznowienia działalności straży ogniowej był Leon Sawicki, nauczyciel i dyrektor szkoły podstawowej, a wspomagali go Mieczysław Przytocki i Augustyn Para. Jednak organizacja ta w początkowym okresie miała charakter pogotowia pożarniczego,  a jej jedynym wyposażeniem była sikawka ssąco-tłocząca i beczkowóz. Jednostka miała wielu członków, lecz nie posiadała najważniejszego ekwipunku, jakim był samochód. Ważnym wydarzeniem, a zarazem jednym z pierwszych było przekazanie sztandaru, który ufundowali mieszkańcy wsi w 1988 roku. Dzięki niemu tutejsi strażacy mogli uroczyście reprezentować się w różnych wydarzeniach kościelnych i państwowych. Jednostka miała coraz więcej członków, co zapewniało dobrą przyszłość straży. Wreszcie w 1994 roku, dzięki mieszkańcom Hermanowej, wielu sponsorom oraz Gminie Tyczyn, OSP doczekała się wymarzonego samochodu bojowego, jakim był Żuk GLM z pełnym wyposażeniem. W tamtych latach był on jednym z lepszych samochodów strażackich. W tym samym roku nastąpiło oddanie do użytku długo budowanego Domu  Ludowego wraz z mieszczącą się w nim remizą strażacką, gdzie stanął samochód. Po przyjemnościach znowu nadszedł czas wykazania się OSP z Hermanowej w powodzi w Tyczynie, mającej miejsce w 1996 roku, po wylaniu rzeki Strug. Nawiedzając to miasto wyrządziła ona wiele szkód. Nasza OSP uczestnicząc w akcji ratunkowej mieszkańców, wykazała się wielką odwagą i dobrym przystąpieniem do działania, co zostało im w późniejszym czasie wynagrodzone. Najważniejszym  wydarzeniem mającym miejsce kilka lat później, w roku 2003, była budowa pomnika św. Floriana – patrona strażaków.

Pomnik św. Floriana

Pomnik św. Floriana

Pomysł zrodził się z inicjatywy zarządu OSP oraz ówczesnego ks. proboszcza Mieczysława Lignowskiego. Przy wsparciu licznych sponsorów oraz ofiarności mieszkańców, mógł on zostać zrealizowany. Pomnik św. Floriana, o wysokości ponad 4 m stoi w miejscu zasypanego basenu przeciwpożarowego, który okazał się bezużyteczny, bowiem miejscowość jest wyposażona w sieć hydrantów. Uroczystość poświęcenia pomnika odbyła się 8 czerwca 2003 r. Było to święto podwójne, ponieważ w tym czasie jednostka obchodziła 55 – lecie swojej działalności.

Członkowie OSP Hermanowa biorą udział w różnych uroczystościach kościelnych, jakimi są np. Święta Wielkanocne. W Wielki Piątek i Sobotę pełnią straż przy Bożym Grobie, a w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, na mszy rezurekcyjnej, przygotowują całą obstawę Liturgii. Licznie uczestniczą również w różnych świętach parafialnych. Zawsze, kiedy są potrzebni, nigdy ich nie brakuje.

W 2006 r. w jednostce OSP Hermanowa padła propozycja zakupu nowego wozu strażackiego. Pomysł okazał się dobrym, zwłaszcza, że Żuk GLM zakupiony dwanaście lat wcześniej był już w złym stanie technicznym, co uniemożliwiało strażakom czasem

Magirus

Pozyskany w 2006 r. samochód Magirus wraz ze sprzętem przed pomnikiem św. Floriana

 

dotarcie na miejsce wypadku czy pożaru. Jednak brak funduszy zmusił jednostkę, do kilkuletniego czekania na nowy sprzęt. Po cierpliwym oczekiwaniu na odpowiednią ilość funduszy, 22 marca 2006 r. OSP Hermanowa zakupiła wymarzony samochód bojowy –Magirus – dający nadzieję na lepszą przyszłość jednostki. Pojechano po niego aż do Chełmna, a zakupu dokonali: Zbigniew Kalandyk, Piotr Makulski oraz ówczesny Burmistrz Miasta i Gminy Tyczyn Kazimierz Szczepański. Środki finansowe uzyskano dzięki sprzedawanym co roku kalendarzom strażackim, organizowanym zabawom przez członków OSP, sponsorom oraz Gminie Tyczyn, która dołożyła do inwestycji połowę funduszy. Nowo pozyskany samochód swój chrzest bojowy miał już kilkadziesiąt godzin po poświęceniu, gdy w nocy 15/16 maja 2016 r. wybuchł duży pożar w Zakładach Mięsnych „Herman”. Był to sprawdzian dla wszystkich hermanowskich strażaków. Na miejsce pożaru zadysponowano siły z całego województwa.

Zakupiony samochód Berliet Renault Camiva (fot. A. Malak)

Zakupiony samochód Berliet Renault Camiva (fot. A. Malak)

Kolejnym sprawdzianem OSP Hermanowa był dzień 3 czerwca 2010 r. Tego dnia po raz kolejny naszą okolicę nawiedziła wielka woda. Strażacy z Hermanowej uczestniczyli w akcji ratunkowej w Hermanowej, w całej gminie Tyczyn, a także w okolicach Tarnobrzega. We współpracy z ks. proboszczem Wiesławem Bednarzem oraz Caritas parafialnym strażacy świadczyli powodzianom pomoc również poprzez zbiórkę darów.

Należny ekwiwalent za trud włożony w niesieniu pomocy podczas powodzi, strażacy dobrowolnie przekazali na cele jednostki. Dzięki temu podjęto decyzję o zakupie drugiego samochodu. Był to samochód Berliet Renault Camiva z napędem 4X4, co jest bardzoRenault potrzebne w naszym terenie. Zakup samochodu częściowo dofinansowała gmina. Aby doprowadzić samochód do pełnego użytkowania, włożono jeszcze sporo pracy oraz środków własnych. Poświęcenie nowego samochodu odbyło się 22 maja 2011 r. podczas gminnych obchodów Dnia Strażaka.

 

W kwietniu 2014 roku podjęto decyzję i zakupiono osobowy samochód Volkswagen Transporter. Dostosowano go do potrzeb pojazdu uprzywilejowanego i służy on do grupowych wyjazdów. Korzystają z niego nie tylko strażacy, ale inne organizacje w Hermanowej jak Koło Gospodyń Wiejskich, Zespół śpiewaczy Hermanowianki, sportowcy.

Dzięki staraniom Zarządu, Komendanta Miejskiego PSP w Rzeszowie oraz burmistrza Tyczyna Jana Hermaniuka z dniem 1 stycznia 2015 r. jednostka została włączona w struktury Kajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Oficjalne uroczystości odbyły się podczas gminnych obchodów Dnia Strażaka 30 maja 2015 r.

W październiku 2018 roku jednostka z Tyczyna pozyskała fabrycznie nowy samochód pożarniczy Volvo FH16, dlatego jednostce z Hermanowej przekazano samochód pożarniczy GBA Mercedes. Zastąpił on leciwego i wysłużonego Magirusa, który został sprzedany. Aby przystosować nowo pozyskany samochód do umieszczenia w nim sprzętu trzeba było włożyć wiele pracy, którą wykonał głównie dh Piotr Makulski.

Jednostka OSP Hermanowa ciągle podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach organizowanych przez KM PSP w Rzeszowie, a także szkoląc się na wspólnych zebraniach.

Wśród członków OSP Hermanowa jest także grupa zrzeszona w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej, której opiekunem jest dh Piotr Makulski. Podczas spotkań młodzi strażacy zapoznają się ze sprzętem pożarniczym, ale głównym tematem było szkolenie z zakresu udzielania zasad pierwszej pomocy. Umiejętności te mogą się przydać każdemu. Zaowocowało to sukcesami w Podkarpackich Zawodach w Ratownictwie Dzieci i Młodzieży w Harcie w 2017 i 2018 r.

Wzrost bezpieczeństwa wśród społeczeństwa członkowie zapewniają poprzez ciągłe pozyskiwanie nowego sprzętu, dzięki któremu dużo łatwiej i szybciej można udzielić potrzebującym pomocy. Srodki na zakup nowego sprzętu pozyskiwane są od sponsorów, ze zorganizowanych zabaw, sprzedaży kalendarzy strażackich, różnego rodzaju dofinansowań od instytucji oraz pomocy ze strony gminy Tyczyn.