Nasza OSP

Kilka słów o naszej miejscowości

Hermanowa to wieś położona w województwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim, w gminie Tyczyn. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa rzeszowskiego.

Jest to duża wieś położona na Pogórzu Dynowskim w dolinie potoku zwanego Hermanówką. W 1450 r. była niewymienionym z nazwy przedmieściem Tyczyna. Samodzielną wsią została od 1507 r. Miejscowy badacz ksiądz Franciszek Malak przypuszcza, że nazwa wsi wywodzi się od niejakiego Hermana, dzierżawcy.

Ze starej zabudowy przetrwało kilka drewnianych domów z XIX i XX wieku oraz kilka kapliczek. Na przełomie XVIII i XIX wieku we wsi było dwa folwarki. Od czasów powstania, do I poł. XIX wieku wieś wchodziła w skład dóbr „państwa tyczyńskiego”. Do obecnych czasów w dolnej części wsi zachowały się pozostałości jednego z dawnych folwarków, oraz dwór, rządcówka z XVII wieku, przebudowana w XIX wieku. W 1957 r. budynek został odrestaurowany i obecnie służy jako dom mieszkalny. W pobliżu znajduje się murowana kapliczka z XVIII wieku, niegdyś należąca do zespołu dworskiego.

Miejscowość jest siedzibą parafii Matki Bożej Niepokalanej, należącej do dekanatu Tyczyn, diecezji rzeszowskiej.

W centrum wsi zachowała się kapliczka Św. Jana Nepomucena z połowy XIX wieku. W przysiółku Przylasek odnaleziono resztki pieca wapiennego odkrytego w 1965 roku podczas urządzania kamieniołomu. W pobliżu, nieco poniżej starego kamieniołomu, znajduje się w lesie kapliczka Matki Boskiej ze źródełkiem, które miejscowa ludność nazwała „Studzianka”. Woda ze źródełka ma właściwości lecznicze. Przybywa do niej ludność nie tylko ze wsi, ale również mieszkańcy oddalonych miejscowości. (Źródło: Wikipedia)