Ochotnicza Straż Pożarna w Hermanowej: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Hermanowej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1Ogłoszenie o zamówieniu

2SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3Załącznik nr 5 do SIWZ- Szczegółowy Opis Przedmitu Umowy

4Załącznik nr 6 do SIWZ – Wymagania techniczne

5Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna

6 – pytania i odpowiedzi

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

1. informacjazotwarciaofert

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej